Privacy

 

Sinds mei 2018 is de AVG wetgeving aangescherpt. Op deze pagina lees je hoe On Campus realiseert zo vertrouwelijk en zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan.

 

 

Persoonsgegevens

 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij (indien nodig) van jouw verwerken:

 

 • Voor- en achternaam, adres en geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
 • Vestigingsadres, factuuradres en postadres
 • Fysiologische gegevens t.b.v. fitnessdoeleinden

 

Bemachtigen van persoonsgegevens

Hoe bemachtigt On Campus jouw persoonsgegevens?

 

On Campus kan enkel jouw persoonsgegevens bemachtigen wanneer jij deze zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt wanneer je bij ons lid wordt, een product aanschaft, jij je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief of via de Calo (Windesheim) of andere kanalen deze gegevens aan ons verschaft.

Doeleinden

 

Om deze redenen verwerken wij jouw persoonsgegevens.

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens om het beoefenen van sport bij On Campus mogelijk te maken. In onze administratie wordt een abonnement (of ander product) op jouw naam geregistreerd en verwerken daarvoor jouw N.A.W. gegevens, geboortedatum en emailadres. Het is een gerechtvaardigd belang deze gegevens te gebruiken om de controle op sportbeoefening veilig te kunnen stellen. Wij bewaren deze gegevens voor dit doeleinde, tot maximaal een jaar na het verlopen van jouw abonnement.

Wij bewaren, wanneer jij hiermee instemt, jouw naam en fysiologische gegevens die betrekking hebben op mogelijke gestelde doelen voor de fitness. Wij bewaren deze gegevens voor dit doeleinde, tot maximaal een jaar na het verlopen van jouw abonnement.

Heb je contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, ons contactformulier of social media, dan hebben wij van jou gegevens ontvangen. Deze gegevens worden verwerkt zodat het mogelijk wordt te reageren op het bericht dat wij van jou hebben ontvangen.

In alle gevallen dat wij contact met je hebben gehad, verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar. Dit is van belang om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waarom we contact hebben gehad en hoe dit contact is verlopen. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dit te weten, zodat wij je tijdens een volgend contact beter kunnen helpen en prioriteiten kunnen stellen.

We versturen je graag een digitale nieuwsbrief en verwerken daarom je naam en e-mailadres. Dit doen wij enkel wanneer je bij ons klant bent of wanneer je zelf hebt aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen. Bij elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden tot uitschrijving. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, tot maximaal een jaar na uitschrijving.

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en/of persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Omdat wij moeten voldoen aan onze wettelijke administratieplicht, bewaren wij deze gegevens acht jaar. Op die manier kunnen we aantonen wat er vooraf is gegaan aan een factuur.

Bij het afsluiten van overeenkomsten zoals zaal/ ruimtehuurcontracten, kluisjesverhuur e.d., verwerken wij je bedrijfs- en/ of persoonsgegevens voor het opstellen van de overeenkomst en de uitvoer daarvan. Deze gegevens bewaren we in elk geval gedurende de overeenkomst, maar veelal tot aan het verjaringstermijn.

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Binnen noodzakelijke gegevens vallen altijd de naam en het e-mailadres. Verder wordt er gekeken welke gegevens verder noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens acht jaar.

 

Gerechtvaardig belang

In sommige van de hiervoor genoemde gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens verwerken op basis van deze grondslag. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is.

 

 

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

 

We delen, indien van toepassing, jouw gegevens met derden die verantwoordelijk zijn voor:

 

 • Hosting van onze website
 • Kassa/ toegangssysteem
 • Sportregistratiesysteem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Betaaldiensten

 

Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gelosten.

 

Jouw rechten

We informeren je hieronder over de rechten die jij hebt en de invoed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Je hebt het recht ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen. Dit kan wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te lezen en te delen via social media. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

 

 

 

 

Wij vinden het van belang om het gebruiksgemak van onze website te optimaliseren. Dit doen wij door het gebruiken van Google Analytics. Met deze tool meten we hoe bezoekers onze website gebruiken. Om dit mogelijk te maken wordt er via deze website analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

We uploaden onze eigen YouTube video’s op onze website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Deze cookies zorgen ervoor dat de advertenties die aan jou worden weergegeven zo relevant mogelijk zijn. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kan doen.

Op onze website tref je links aan naar externe websites. Wanneer je op zo’n link klikt, word je doorgestuurd naar een website buiten On Campus. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de desbetreffende website.

 

Over ons

SWS ON Campus

Campus 2-6

8017CAZwolle

 

KvK 60633867

 

Vragen of een verzoek indienen?
E: Info@on-campus.nl

T: 088 4697000

 

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wanneer dit geval zich voordoet publiceren we de nieuwe privacyverklaring op onze website. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzingingen ook direct met jou communiceren.