Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. On Campus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site.

De inhoud van de website en de app mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site en/of app niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van On Campus.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. On Campus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij On Campus en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.