Huisregels

Omdat onze sportaccommodaties intensief gebruikt worden en wij graag willen dat al onze gasten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen al onze bezoekers om deze te respecteren.

Huisregels

Huisreglement

The On Campus house rules are also available in English

Namens het bestuur van de Stichting Windesheim Sportaccommodatie, team On Campus heten wij u van harte welkom in de sportaccommodaties van On Campus. Omdat onze sportaccommodaties intensief gebruikt worden en wij graag willen dat al onze gasten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten, hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

Het doel van dit reglement is het verblijf in ons sportcomplex veilig en ordelijk te laten verlopen in een prettige schone accommodatie. Door het kopen van een entreebewijs of abonnement, het huren van een accommodatie of op ander wijze gebruik te maken van onze accommodatie, aanvaart men de verplichtingen en voorschriften die voortvloeien of in het verlengde liggen van dit reglement.

Algemeen

 • Bezoek aan sportcomplex On Campus is geheel op eigen risico. Het bestuur en de exploitanten of haar vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies, diefstal of schade van welke aard dan ook, op het terrein en/of in het sportcomplex opgelopen.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen direct opgevolgd en uitgevoerd te worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd. Bij misdragingen van welke aard dan ook, kan de toegang ontzegd worden.
 • Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris onmiddellijk melden bij beheerder of receptie.
 • Nooddeuren alleen gebruiken bij een calamiteit.
 • Roken in het gebouw en het gebruik/in bezit hebben van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleide- of hulphonden.
 • Glaswerk is alleen toegestaan in de horecaruimte(n).
 • Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden in de horecaruimte(n).
 • Bij grote drukte of calamiteiten behoudt het management van het sportcomplex zich het recht voor om openingstijden te wijzigen of het sportcomplex (gedeeltelijk) te sluiten. Entree- of abonnementsgeld wordt in dat geval niet gerestitueerd.
 • Het is niet toegestaan om zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 • Om ieders privacy te waarborgen is het niet toegestaan om beeldmateriaal te maken waar andere sporters op te zien zijn zonder hun expliciete toestemming.

Openingstijden

 • De openingstijden van onze accommodaties worden gecommuniceerd via de website.
 • Tijdens schoolvakanties wordt een alternatieve openstelling gevoerd.

Betaling en duur abonnementen

 • On Campus biedt leden sport-, fitness-, zwem- of combinatieabonnementen met een maximale looptijd van 1 jaar.
 • Alle abonnementen lopen aan het einde van de abonnementsperiode automatisch af.
 • Tussentijdse beëindiging van het abonnement door het lid is uitsluitend mogelijk indien:
  - het lid een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd niet meer onder redelijke voorwaarden gebruik kan maken van de activiteiten die On Campus aanbiedt.
  - het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitness-, sport of zwemactiviteiten.
 • Bij tussentijdse beëindiging maakt On Campus een herberekening van de abonnementskosten voor het lid, op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode inclusief aantoonbare extra kosten en/of het inschrijfgeld. Het lid ontvangt schriftelijk een restitutieberekening van On Campus, waarna restitutie via de bank plaatsvindt.
 • Naast tussentijdse beëindiging bestaat een bevriezingsmogelijkheid. Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de activiteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 • Tussentijdse beëindiging en bevriezing is uitsluitend mogelijk door via e-mail een verzoek hiertoe te sturen aan het management van On Campus via info@on-campus.nl
 • Tussentijdse beëindiging van het abonnement door On Campus is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  - het lid een of meerdere bepalingen van het huisreglement schendt. Het resterende abonnementsgeld wordt in dit geval niet terugbetaald aan het lid.
  - het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens On Campus of jegens een contractant van On Campus. Het resterende abonnementsgeld wordt in dit geval niet terugbetaald aan het lid.
  - On Campus zijn onderneming beëindigt. Het resterende abonnementsgeld wordt in dit geval terugbetaald aan het lid.
 • Tussentijdse beëindiging van het abonnement wordt door het management van On Campus schriftelijk of via e-mail aan het betreffende lid gecommuniceerd.

Prijswijzigingen

 • On Campus behoudt zich het recht voor om tweemaal per jaar de prijzen te wijzigen. Aan het begin van elk kalenderjaar en bij aanvang van het studie/schooljaar.

Specifiek Sportaccommodaties

 • De zaalcommissaris/trainer beheert de sleutel/afstandsbediening van de materialenhokken,
  indien de beheerder/gastvrouw hier niet toe in de gelegenheid is.
 • Publiek mag uitsluitend gebruik maken van de tribune.
 • Geen hete drankjes op de sportvloeren.
 • De sportvloer mag alleen betreden worden met daarvoor bestemd schoeisel of zonder schoeisel als de sportvloer daarom vraagt.
 • Na gebruik speelveld/hal onmiddellijk ontruimen en de zaal veegschoon opleveren (binnen de gebruiksduur).
 • De kleedruimten binnen 20 minuten na gebruik of wedstrijd of training verlaten en weer netjes achterlaten.

Specifiek Fitness

 • Het is bij ons niet toegestaan om kleding te dragen waarbij de buik zichtbaar is. Ook tops waarvan de oksels (te) laag uitgesneden zijn, zoals stringers, zijn verboden.
 • Hoofddeksels zijn niet toegestaan.
 • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • Geen hete dranken in de fitness.
 • Groepsvorming is niet toegestaan in de fitness.
 • Tassen en andere persoonlijke spullen mogen niet mee de fitness in, hiervoor adviseren wij gebruik te maken van de kluisjes.
 • Telefoongebruik is toegestaan voor muziek met koptelefoon, ander gebruik is niet toegestaan in de fitness.
 • On Campus biedt vrij fitness aan voor leden vanaf 16 jaar. Wanneer krachttraining niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, zou dit namelijk kunnen leiden tot negatieve effecten op de groei van jongeren onder de 16 jaar. 

Specifiek Zwembad

 • Toegang tot het zwembad kan alleen verkregen worden via een geldig entreebewijs of onder toezicht van een bevoegd begeleider van de hurende partij.
 • Bij aanschaf van een toegangsbewijs of huren van de accommodatie, conformeert de bezoeker zich automatische aan de beschreven regels van het huisreglement.
 • Bezoekers zijn verplicht het entreebewijs gedurende het verblijf te bewaren en op verzoek te tonen. Het niet kunnen tonen van een geldig entreebewijs kan verwijdering uit het zwembad tot gevolg hebben.
 • Het zwembadpersoneel behoudt het recht om te allen tijde een bad of gedeelte van het bad af te sluiten i.v.m. de veiligheid.
 • Bezoekers met een medische beperking dienen zich vooraf te melden bij het personeel.
 • Maak voor uw waardevolle spullen gebruik van de kluisjes.
 • Duiken in het therapiebad is verboden. Dit geldt ook voor het ondiepe gedeelte van de andere baden. Regel is hier dat bij minder dan 1,40 meter het verboden is te duiken.
 • Omkleden in bij het zwembad dient uitsluitend in de daarvoor bestemde kleedhokjes te geschieden.
 • Gepaste badkleding dragen in de baden is verplicht. I.v.m. hygiëne is het dragen van ondergoed onder de zwemkleding niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om met schoenen de perrons te betreden.
 • Het is niet toegestaan om te rennen of hard te lopen op de perrons.
 • Kinderen die geen zwemdiploma hebben moeten altijd zwemvleugels dragen en staan te allen tijde onder begeleiding van een volwassene (>18 jaar)
 • Meeveren op en zijwaarts duiken of springen van de springplank is niet toegestaan.
 • Er mogen geen drink- of etenswaren in het water worden genuttigd.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de gastvrouw of beheerder. Mocht deze niet aanwezig zijn dan kunt u via info@on-campus.nl contact opnemen.

Tenslotte melden wij dat wij ons conformeren aan het protocol Vrolijk en Veilig, een landelijk initiatief om overlast en agressie in zwembaden tegen te gaan. De pictogrammen vindt u in onze accommodatie terug.