Interview W. de Haas

Actievere controle vakkundigheid zwembadpersoneel

Interview W. de Haas

Is de kwalificatie van zwembadtoezichthouders, instructeurs en docenten op orde? On Campus kiest ervoor om hier actiever op te controleren. Wat is hier de reden voor? Directeur Wouter de Haas geeft antwoord.

Is de kwalificatie van zwembadtoezichthouders, instructeurs en docenten op orde? On Campus kiest ervoor om hier actiever op te controleren. Waar het vaak stopt bij een schriftelijke bekendmaking van het ‘voldoen’ aan de eisen, zoals het bezitten van een jaarlijks behaald lifeguard diploma, komt er nu ook controle middels inzage. In dit interview zoomen we met directeur Wouter de Haas in op het belang hiervan.

On Campus kent zelf een zwembadteam van ongeveer 17 medewerkers. Daarnaast wordt het bad meerdere malen per week verhuurd aan tal van partners, die ook ieder hun eigen medewerkers kennen. Iedere medewerker en vrijwilliger binnen en buiten de eigen organisatie dient kwalificaties (lifeguard en EHBO certificaat) op papier (ondergetekende door bedrijfsleiding) te kunnen aanleveren. Daarnaast is een VOG niet ouder dan drie jaar verplicht gesteld. Vanwaar deze hoge eisen?

De Haas: Verplichte scholing is één van de onderdelen waarmee wordt aangetoond dat er vakkundig toezicht gehouden wordt. Dit staat bij On Campus hoog in het vaandel. Je kunt denken dat deze eisen te hoog zijn of te ver gaan, maar dat is niet het geval. De bewijslast van goed en vakkundig toezicht is door het bevoegd gezag neergelegd bij de houder van de accommodatie. Dit nemen wij uiteraard serieus. Voor iedere docent, toezichthouder en vrijwilliger die aan het bad staat zijn kwalificaties verplicht.

Hoe ziet het eigen scholingsprogramma eruit?

De Haas: Wij organiseren diverse scholingen. Iedereen binnen de organisatie, zwembad medewerker of niet, doet in ieder geval een zwemtest en behaalt een BHV diploma. Werk jij in het zwembad, dan is ook een lifequard verplicht. Indien nodig faciliteren wij ook specialistische opleidingen. Verder bezit iedere meer-urencontract medewerker een EHBO diploma. Wij dragen zorg voor jaarlijkse herhalingen. Zelfs voor hurende partijen bieden wij de mogelijkheid om cursussen te volgen die door ons worden georganiseerd.

Hoe heeft de nieuwe omgevingswet invloed op deze controle?

De Haas: Met de naderende omgevingswet zal de bewijslast voor alle partijen die binnen onze muren gebruik maken van het bad alleen maar toe nemen. Dit betekent in de praktijk niet alleen dat wij kritischer gaan kijken naar scholing, maar ook de uitvoering onder de loep wordt genomen. Wij mogen nergens een steek laten vallen.

Met de naderende omgevingswet ligt er meer vrijheid bij de organisaties, ook meer verantwoordelijkheid. Waarom kun je die verantwoordelijkheid niet neerleggen bij de partners die het bad afnemen?

De Haas: Dat doen wij tot op zekere hoogte. Wij hebben een langdurige samenwerking met onze partners en vertrouwen op hun vakkundigheid. Echter is het aan ons om aan te tonen dat wij de plicht van het in veiligheid stellen van onze gebruikers en instructeurs nakomen.

Wat is de grootste uitdaging betreffende dit beleid?

De Haas: De grootste uitdaging is het maatwerk dat je moet verrichten. Het doel is om voor alle partijen een veilige werkomgeving te creëren. Aangezien wij een groot scala aan activiteiten faciliteren in onze baden is de basisscholing niet altijd voldoende. In het therapiebad is bijvoorbeeld meer kunde nodig vanwege de bijzondere doelgroep die hierin zwemt. Het komt regelmatig voor dat partijen het risico niet goed kunnen inschatten. Aan ons de taak om dan alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wanneer kun je tevreden zijn?

De Haas: Het doel is om de mate van vakkundigheid op papier te krijgen. Als iedereen voldoet aan onze eisen en wij hebben dit schriftelijk inzichtelijk, kan ik meer dan tevreden zijn. Door een intensieve RI&E bereken je de risico’s. Daaruit vloeien de benodigde beheersmaatregelen. Een keer per jaar komt daar afdoende uit. Meten is weten.

Wat als iemand niet voldoet aan de gestelde eisen?

De Haas: Mocht het niet in orde zijn dan kan een gevolg zijn dat er activiteiten gestaakt gaan worden. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

Het belangrijkst is dat wij kunnen garanderen dat zwemmen bij On Campus veilig is. Ik kan met een gerust hart zeggen dat dit het geval is. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen het personeel van On Campus en haar partners. Als ik dat zie dan kan ik daar als directeur alleen maar heel trots op zijn.

Wouter miniatuur kopiëren.jpg