Nieuwe rondweg

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Nieuwe rondweg

De komende tijd vinden er werkzaamheden plaats rondom On Campus. Lees in dit bericht wat je kunt verwachten.

Heb je de afgelopen tijd een bezoek gebracht aan On Campus? Dan is het je vast opgevallen dat er op de parkeerplaats werkzaamheden plaatsvinden. Dit heeft alles te maken met de nieuwe rondweg die volgens planning in september 2022 gereed is.

Verbeterde veiligheid en doorstroom

Het doel van het aanleggen van de nieuwe rondweg is het verbeteren van  de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroom rond de campus. Door het aanleggen van de rondweg worden de fiets- en looproutes zoveel mogelijk van het gemotoriseerd verkeer gescheiden.

De bouw van deze weg gaat in verschillende fases. Hieronder leggen wij het stap voor stap uit.

Fase 1

Start: 2 mei 2022*
In de meivakantie zijn de werkzaamheden van de tweede fase gestart.
Dit ziet er voor de parkeerplaats van On Campus als volgt uit:

 • Het looppad langs gebouw S (bij aanrijden P1) wordt aangepakt. Er wordt onder andere een nieuwe gasleiding aangelegd.
 • Fietsers stallen tijdelijk bij de nieuw aangegeven fietsenstalling
 • Aan- en afrijden blijft hetzelfde

Afbeelding rondweg fase 2.jpg


Fase 2

Start: 4 juli 2022*

Dit is voor On Campus bezoekers een zeer merkbare fase. Er wordt namelijk behoorlijk verbouwd op de parkeerplaats. Hierdoor is 50% van de parkeerplekken (bij inrijden rechts) niet beschikbaar. De mindervalide plekken zijn wel bereikbaar.

In het kort:

 • Ongeveer 50% van de P1 parkeerplekken zijn deze periode beschikbaar.
 • Mindervalide bezoekers kunnen nog steeds bij ons parkeren, maar mogelijk wel in de blauwe zone. Deze ligt grenzend aan de huidige mindervalide plekken. Aanrijden gaat via de aangegeven route (wordt tegen die tijd duidelijk kenbaar gemaakt middels bewegwijzering).

rondweg fase 3.jpg

Fase 3

Start: 26 juli 2022*

In deze fase is het niet meer mogelijk om aan te rijden via de huidige parkeerentree. Als het eenmaal zover is wordt op locatie duidelijk aangegeven met borden hoe de route gaat lopen.

 • Fietsers kunnen de parkeerplaats niet meer bereiken via de achterkant gebouw Z. Zij fietsen langer door, tot Greijdanus (school tegenover On Campus) en slaan dan af het parkeerterrein op.
 • Auto’s rijden aan en af via P3.

Laatste fase rondeweg.jpg

16 augustus – 2 september*
Deze laatste twee weken van de zomervakantie wordt er niet meer aangereden via P3. Dan wordt er weer aangereden zoals je nu gewend bent. Voor fietsers blijft de fietsroute lopen zoals gestart 26 juli (doorfietsen langs Greijdanus).

September 2022*

Dit is de laatste fase waarbij het verbouwtraject wordt afgerond. De parkeerinstallatie wordt omgezet. De parkeerplekken, fiets- en wandelpaden worden langzamerhand weer in gebruik genomen. Begin september* is de volledige nieuwe rondweg opgeleverd. Dit is de start van het eenrichtingsverkeer.

Eindfase.jpg

Fasering*

 • 2 mei t/m 10 juni: aanpassingen parkeren On Campus en toegang
  On Campus voor de ‘blauwe zone’ bezoekers;
 • 6 juni t/m 1 juli: aanpassingen aan de buslus achter gebouw A;
 • 4 juli t/m 12 augustus: aanpassingen parkeren en rondweg achter gebouw Z waarbij circa 50% capaciteit beschikbaar is;
 • 8 augustus t/m 26 augustus: afronden van de rondweg en omzetten parkeer installatie;
 • september: ingebruikname nieuwe situatie.

 

Overlast voorkomen

We doen er alles aan overlast voor medewerkers, studenten, omwonenden en bezoekers waar mogelijk te voorkomen. Dat neemt niet weg dat je, als je op de Campus bent, wat zou kunnen merken van de werkzaamheden. Denk aan geluidsoverlast, maar ook een wat beperktere beschikbaarheid van parkeerplaatsen en een alternatieve aanrijroute. Wij hopen hierbij te kunnen rekenen op je begrip.


*Genoemde data geven enkel een schatting en kunnen aan de hand van de bouwvorderingen worden verschoven.